งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ มีนายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า “ส้มโอขาวใหญ่” เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสมุทรสงคราม ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นซึ่งไม่มีเมล็ด มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีสีน้ำผึ้งน่าทาน อีกทั้งยังปลอดสารพิษ จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถทำให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้คนไทยเชื้อสายจีน มักนำส้มโอไปไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลต่างๆ และไหว้บรรพบุรุษ ภายในงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” ที่จัดขึ้นนี้ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการออกร้านจำหน่ายส้มโอจากชาวสวนโดยตรงกว่า ๕๐ ร้าน จำหน่ายเกรดเอราคากิโลกรัมละไม่เกิน ๗๐ บาทชิมฟรีทุกร้าน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และวิสาหกิจชุมชม จำนวน ๓๐ ร้าน ภายในงานจะมีส้มโอขาวใหญ่จำหน่ายกว่า ๒๐๐ ตัน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด จำนวน ๑๕ ราย และนำส้มโอขาวใหญ่ที่ชนะการประกวดนำมาประมูลเพื่อหารายได้สมทุนซื้อเครื่องแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเริ่มประมูลถาดละ ๑,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ ลูก มีผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลกันอย่างมากมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙