รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจจับควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณถนนพระราม ๒ ใต้สะพานต่างระดับ (ขาเข้า กทม.) กม. ๖๓ + ๑๕๐ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ส. พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นำสำนักงานขนส่งจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัด แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ โดยการสุ่มตรวจจับควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยจากการสุ่มตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปรามลดการใช้รถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันดำ และก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพิ่มปริมาณมลพิษในชุมชนที่เกิดจากไอเสียของรถเครื่องยนต์ดีเซลเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และล้างทำความสะอาดถนนทั้งสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งมอบหมายสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ตรวจควันดำเรือที่พานักท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นการช่วยลดฝุ่นพิษ และค่าอากาศภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ต้องประสบปัญหามีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อหวังลดปริมาณมลพิษ และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนเมือง

นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัด สมุทรสงคราม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเตรียมเปิดศูนย์ Fixit Center ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในส่วนของโรงเรียนนั้น หลังจากที่มีหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งมาแล้วว่าให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหยุดการเรียนตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อที่จะลดผลกระทบในเรื่องสุขภาพของนักเรียนนั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามมีสถานบันการอาชีวศึกษา ๓ แห่ง หยุดการเรียนในช่วงดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดสมุทรสงคราม ค่า PM2.5 = 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า AQI = 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก ควันไอเสียจากรถยนต์บริเวณถนนพระรามที่ ๒ ที่มีปริมาณจราจรจำนวนมาก ฝุ่นละอองและควันที่พัดพามาจากจังหวัดข้างเคียง ฝุ่นควันจากการก่อสร้างต่าง ๆ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมการเกิดฝุ่นละอองและการดูแลสุขภาพของประชาชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙