การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.สมุทรสงคราม

              ในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๓ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธาน กกต. เขต พร้อมด้วย นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา , นายพิเชษฐ จั่นแก้ว กกต.เขต นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสงคราม ร่วมอำนวยการการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.สมุทรสงครามโดยมี นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดำเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร วันแรกมีผู้มาสมัครถึง ๑๔ ราย

 

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีเขตเลือกตั้งเพียงเขตเดียว มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ๑๕๕,๔๑๒ คน จากประชากรทั้งจังหวัด ๑๙๓,๐๓๙ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙