การประชุมเตรียมงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒

                 ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดดำเนินการหารายได้เพื่อสนับสนุนอาหารเช้าและอาหารเย็นแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ครบหมู่ ครบมื้อ และถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของจังหวัดและประเทศชาติในอนาคต ภายใต้ชื่องาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มี ๓ ระยะทางการแข่งขัน ระยะทางเดินเพื่อสุขภาพ ๓.๓ กิโลเมตร ระยะทางวิ่ง ๕.๔ กิโลเมตร และระยะทางวิ่ง ๑๐.๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประชาชนทั่วไป คนละ ๓๕๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว เหรียญที่ระลึก ๑ เหรียญ นักเรียน นักศึกษา คนละ ๒๕๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว เหรียญที่ระลึก ๑ เหรียญ นักเรียนอายุ ๑๒ ปี วิ่งฟรี แต่ไม่ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ผู้ชนะในการวิ่งแต่ละประเภทและกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลตามประเภทการแข่งขัน 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผ่านส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัด หรือทาง เว็บไซต์ www.runningforchild.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙