คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานภาคประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่น่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม,ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานภาคประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่น่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสภาพการจ้าง,สภาพการทำงาน การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ กล่าวว่า วันนี้มีการบูรณาการหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเรือประมง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง จากการลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการเรือประมง ทั้งเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงขนาดใหญ่ จากการตรวจยังไม่พบมีการทำผิดแต่อย่างใด ซึ่งเรือแต่ละเรือพร้อมมีเอกสารให้ตรวจสอบอย่างสะดวกเห็นได้ว่าเรือทุกลำปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙