งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

            ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานในอุโบสถแล้วทรงพระดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ 

 

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้ามูลนิธิฯ

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพบุคคลแนววิถีไทย, กิจกรรม "วิจิตร มณเฑียร" ซึ่งเป็นกิจกรรมในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และกิจกรรมช้อนไข่ปลาทู ร้านกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม, ร้านจิตรลดาจิปาถะ, ร้านขายของที่ระลึกของมูลนิธิฯ, ร้านภัทรพัฒน์, ร้านดอยคำ และร้านโครงการหลวงนิทรรศการด้านการเกษตร จัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการในพระราชดำริ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, ยุวเกษตรกร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้ง ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงโขน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ศิลปินแห่งชาติ และกรมศิลปากร

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙