พิธีอัญเชิญของพระราชทานให้แก่นายสมาน และนางบุญสม สุคนธโชติ

              ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ อัญเชิญของพระราชทานให้แก่นายสมาน และนางบุญสม สุคนธโชติ ณ บ้านเลขที่ ๑๔ ซอยบางแก้ว ถนนเจริญชมปรีดา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมอัญเชิญหมวก ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน เบื้องหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นายณัฐพงษ์ งามสง่า อายุ ๓๓ ปี มีอาชีพขายดอกไม้บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ณ ห้องประชุมรามเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเหล่ากาชาดให้การต้อนรับและร่วมพิธี

จากนั้น พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือ นายสมาน และนางบุญสม สุคนธโชติ ซึ่งนายสมาน อายุ ๘๘ ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิต หูดับ มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท ส่วนนางบุญสม อายุ ๘๖ ปี มีลักษณะความพิการอัมพาตลำตัวช่วงล่าง มีเบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ ๑,๖๐๐ บาท ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล ในเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเข้าไปดูแลสุขภาพด้วยทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลเหมือนเช่นเคย ส่วนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะจัดทำบัตรสวัสดิการของรัฐให้และดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินเข้าบ้านให้สะอาด เนื่องจากนายสมานเลี้ยงสุนัขไว้ถึง ๘ ตัว และแมวอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนสุนัขเพศเมียทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้เข้าไปดำเนินการทำหมันแล้ว 

อย่างไรก็ตาม พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน กล่าวว่า หากนายสมานและนางบุญสม มีความประสงค์ต้องการมีอาชีพเสริมโดยไม่ต้องเดินไปไหน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย ด้านการรักษาพยาบาลสุขภาพของทั้งสองคนขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนการซ่อมแซมบ้านขอให้ใช้แรงงานจิตอาสาเราทำความด้วยหัวใจเข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี และเน้นการทำงานในแนวทางของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙