โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒

                   ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดช่องลม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙