วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์ วีรานุวัตร์ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน. พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ คณะกรรมการมูลนิธิฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และชมการแสดงโขน โดยยุวศิลปินของมูลนิธิรัชกาลที่ ๒ ตอน กำเนิดนางมณโฑ และเวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานนำผู้แทนกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ทั้งนี้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นชอบให้รัฐบาลรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙