พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

               ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๓๑๐ เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๓๕๒ โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ควบคู่การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ยังความผาสุกแก่ราษฎรสืบมา

 

โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ ๑๖ พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีถวายราชสักการะ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙