การประชุมเตรียมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีเสกน้ำอภิเษกของจังหวัด

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประชุมในการเตรียมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีเสกน้ำอภิเษกของจังหวัด โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบภารกิจของหน่วยงาน โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ ที่สามแยกหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภอ อัมพวา และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 

ทั้งนี้ เริ่มในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ – ๑๒.๓๘ น พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณสามแยกหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๗.๑๐ – ๒๒.๐๐ น. พิธีเสกน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๒.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญคณโฑน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงครามไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙