กิจกรรมรำเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                   ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา ชาวอัมพวา จำนวน ๓๓๓ คน พร้อมใจแต่งกายย้อนยุคร่วมกันรำเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ซึ่งกิจกรรมการรำเทิดพระเกียรติครั้งนี้ ถูกจัดมีขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดขึ้นมาจากการหลอมรวมหัวจิตหัวใจแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชน โดยมีชาวบ้านผู้รำที่มีอายุสูงสุดคือ ๘๕ ปี และอายุน้อยสุด ๖ ปี ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มารำเทิดพระเกียรติในครั้งนี้

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวบ้านทั้ง ๓๓๓ คน มีความประสงค์ที่จะรำเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบด้วยที่วัดอัมพวันเจติยาราม ได้เป็นสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ทำให้ชาวสมุทรสงคราม ได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสมุทรสงคราม ว่าเป็นแผ่นดินประสูติของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ ของไทย และภาคภูมิภาคที่เป็นเมืองแห่งราชนิกูล

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙