ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ กลุ่มอาชีพประมงชายฝั่งธนาคารปูม้า

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน. พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ กลุ่มอาชีพประมงชายฝั่งธนาคารปูม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อพบปะและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีความประสงค์ต้องการโรงเรือนการทำธนาคารปูม้าในที่ ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า โดยชาวประมงพื้นบ้านจะออกหาในทะเลนำมาขายเลี้ยงชีพ หากปูตัวไหนมีไข่ก็จะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารปูม้า เมื่อครบ ๔๕ วัน ปูก็จะวางไข่ เจ้าของปูก็สามารถมานำไปขายได้ ส่วนไข่ก็มีการอนุบาลไว้ระยะเวลา ๓ เดือนก็สามารถปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติ ทำให้พันธุ์ป้าไม่สูญหายไปจากทะเลดอนหอยหลอด รวมทั้งขอให้จังหวัดส่งเสริมการแปรรูปดอกกุหลาบที่ประชาชนนำมากราบไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันละประมาณ ๑ พันดอก โดยนำมาทำเป็นครีมทาผิว สบู่ น้ำหอม นำมาขายให้กับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่นำเกลือมาแปรรูปเป็นเวชสำอางค์เนื่องจากสภาพในพื้นที่ประชาชนมีอาชีพทำนาเกลือ ซึ่ง ๑ปี สามารถทำนาเกลือได้เพียง ๓ เดือนเท่านั้น บางปีประสบปัญหาเกลือราคาตกต่ำ ทางกลุ่มจึงมีการนำมาแปรูปส่งออกขายสู่ตลาด ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชีวิตคนทำนาเกลือ ให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตการทำนาเกลือ บรรยากาศนาเกลือยามเย็นและยามเช้า

อย่างไรก็ตาม ทุกปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอให้ชุมชนเริ่มทำแผนมาจากชุมชน ส่งต่อระดับอำเภอมายังจังหวัดเพื่อพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่สำคัญชุมชนต้องร่วมกันที่จะพัฒนาให้ชุมชนของตนเองให้มีอาชีพ มีรายได้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙