การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในพิธีตักน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในพิธีตักน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดดาวดึงษ์ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภออัมพวา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มอบหมายภารกิจ/ความรับผิดชอบ เพื่อให้สถานที่มีความสวยงามเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙