งาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ปักหมุดธุรกิจ ติดดาว By SME D Bank"

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ปักหมุดธุรกิจ ติดดาว By SME D Bank" ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการ เอสเอ็มอี ครบวงจรจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่จะเริ่มต้นเข้า สู่ตลาดออนไลน์ ซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัล 

 

โดยมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้สนใจทั่วไปร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ “ปักหมุด ธุรกิจติดดาว by SME D Bank” มอบความรู้การทำตลาดออนไลน์ครบวงจร พาลูกค้าค้นเจอธุรกิจแสนง่ายในอินเตอร์เน็ต ช่วยเพิ่มช่องทางตลาด สร้างยอดขาย ขยายธุรกิจ พร้อมรับมอบป้ายสติ๊กเกอร์ “สุดยอด SMEs ปักหมุดธุรกิจติดดาว” การันตีคุณภาพธุรกิจออนไลน์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าได้เป็นอย่างดี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙