กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์

              ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๗๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำและบริเวณโดยรอบ ซึ่งบริเวณวัดดาวดึงษ์ เป็นสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา

 

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดดาวดึงษ์ เป็นวัดเก่า สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ ตั้งอยู่ติดถนนบางแพ – สมุทรสงคราม และติดคลองดาวดึงษ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสวัดนี้ ๒ ครั้ง ที่ผ่านมามีการนำน้ำจากแหล่งน้ำแห่งนี้ ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

โดยในครั้งนี้จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙