เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องฝุ่นควันจากโรงงานโม่ถ่านอัดแท่ง

              ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  พันเอกจิรระโจรน์ กองวารี รองผอ.รมน. พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามและคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกลงตรวจสอบข้อเท็จจริงๆ ณ บริษัทแม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามที่ได้มีข่าวรายการร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยPBS ออกอากาศ ๑๘ มี.ค. ๖๒ เรื่องฝุ่นควันจากโรงงานโม่ถ่านอัดแท่ง ทำชาวบ้านเดือดร้อน ๒ หมู่บ้าน จ.สมุทรสงคราม จากการตรวจสอบพบว่ามีการกองวัตถุดิบบริเวณนอกอาคารโรงงาน ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นผงถ่านและขณะขนถ่ายไม่การป้องกันที่มิดชิดเมื่อมีลมมาก็พัดผงถ่านกระจายออกนอกบริเวณโรงงาน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ดำเนินการมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามมาตรา๓๗ วรรค ๑ แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว และจะดำเนินการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙