ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมอำเภออัมพวา

                    ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภออัมพวา จำนวน ๗๙ หน่วย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานทะเบียนบริการประชาชน ในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ด้วย

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙