ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาลงคะแนนการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าฯ ลำดับที่ ๓๐๙ รองผู้ว่าฯ ลำดับที่ ๓๑๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จำนวน ๘๔๐ คน จากนั้น นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิรโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ได้ออกเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม หน่วยเลือกตั้งวัดบางแคกลาง,หน่วยเลือกตั้งหมู่ ๔ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และหน่วยเลือกตั้งวัดเกาะแก้ว ,โรงเรียนอนุบาลบางคนที อำเภอบางคนที  บรรยากาศโดยทั่วไปประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันนี้ จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙