กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนวัดเกาะใหญ่ โดยมีนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

 

กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.วันนี้แตกต่างกับวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นคนที่ลงทะเบียนตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วจากการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่การบูรณาการจากทุกภาคส่วนทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดี ถึงแม้จะปัญหาและอุปสรรคบ้างก็ตามเพราะเราห่างจากการเลือกตั้งมานานพอสมควร 

ด้านนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวด้วยว่า ทาง กกต.จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ ๘๐ ส่วนบัตรเสีย ไม่ควรเกิน ๒% และในเวลา ๑๗.๓๐ น.เมื่อเสร็จจากงานธุรการแล้ว ตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๒๖๐ หน่วยคงจะเริ่มนับคะแนนได้ และคาดว่าจะสามารถรู้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.ของวันนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙