รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา ฯ

                  ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จ.สส.(ท) นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา ฯ จำนวน ๓ หลัง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภออัมพวา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙