จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณในพระอุโบสถและรอบพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

                ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้นำประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๘๐ คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณในพระอุโบสถและรอบพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทรงน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้ประสานรถบรรทุกน้ำของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมาล้างทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถโดยรอบวัดเพชรสมุทรวรวิหารด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙