พิธีบวงสรวงต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง วัดบางกุ้ง

                   ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีบวงสรวงฯ ในครั้งนี้ โดยมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ  นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีได้สักการะหลวงพ่อนิลมณี ณ โบสถ์ปรกโพธิ์ ถวายเครื่องไทยธรรม และของที่ระลึกแด่เจ้าอาวาสวัดบางกุ้ง จากนั้นวางพานดอกไม้ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อจากนั้นชมการสาธิตการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ตามหลักรุกขกร จากกรมป่าไม้ ชมการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน สาธิตทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และส่งผลจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ๑ ใน ๖๓ ต้น ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมากยิ่งขึ้นด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙