พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

                      ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙