ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการ ตลอดจนมอบนโยบายการบริหารงานด้านอุตสาหกรรม ณ บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ประกอบกิจการ ทำผัก ผลไม้ และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น หน่อไม้ ข้าวโพดอ่อน เนื้อมะพร้าว น้ำมะพร้าว น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง และ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการ ทำขนมปัง ขนมเค้ก ขนมปังกรอบ ขนมอบแห้ง หมากฝรั่ง ลูกกวาด และท๊อฟฟี่ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙