จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณในพระอุโบสถและรอบพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

                 ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้นำประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณในพระอุโบสถและรอบพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙