พิธีซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๐  น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องประกอบพิธีซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แม่น้ำราชบุรี บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นขบวนรถพิธีอัญเชิญทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกเคลื่อนขบวนไปยังพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่ออัญเชิญขันน้ำมุรธาภิเษกและขันน้ำอภิเษก เพื่อประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกต่อไป

 

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้มีซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙