จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่อำเภออัมพวา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณท่าน้ำและบริเวณรอบวัดดาวดึงษ์

               ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พ.อ.จิรโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภออัมพวา นำประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณท่าน้ำและบริเวณรอบวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙