พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์

                ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ๑,๓๐๐ คน

ในช่วงเช้า รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะบวงสรวง เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บัณฑิตประกอบพิธีพลีกรรม อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยาดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จบแล้วรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิใส่ขันสาคร เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครขึ้นจากสะพานท่าน้ำ 

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำจบแล้ว เริ่มตักน้ำจากแม่น้ำบริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ใส่ขันน้ำสาคร ครบตามจำนวนแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครขึ้นจากท่าน้ำ ต่อจากนั้นขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกเคลื่อนขบวนไปยังพระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ทั้งนี้พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙