พิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก

              ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก พร้อมด้วยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชน ร่วมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พร้อมส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสมุทรสงครามร่วมปักธูป บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์จบแล้ว ประธานเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก

ฤกษ์ ๑๗.๑๐ น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษกพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ต่อจากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ ตามด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารจนเสร็จขั้นตอนพิธีการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙