ประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ”

                  ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หน้าพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประชาชน ข้าราชการ ภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาลงทะเบียนเป็น จิตอาสาเฉพาะกิจ สนับสนุนงานพิธีบรมราชาภิเษก หลังเปิดให้มีการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ที่จะช่วยสนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเข้าร่วมพิธีพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งหลังจากมีการเปิดให้ลงทะเบียน ประชาชนได้เดินทางมาร่วมในการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ในพื้นที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ยังได้มีการจัดให้มีครัวพระราชทาน และการเปิดให้เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ความรู้ในภารกิจ จิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ๗ ด้าน ที่เหมาะกับความสามารถของประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะ เป็นเวลา ๒ วัน คือตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยได้ตั้งเป้าไว้ ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงทะเบียน เป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙