การแถลงข่าว วิ่งเพื่อการท่องเที่ยว

               ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการแถลงข่าว วิ่งเพื่อการท่องเที่ยว ณ มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศสำนักงานสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่เน้นการแข่งขัน แต่จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอนุรักษ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเส้นทางการวิ่งที่จะแฝงไปด้วยวัฒนธรรม ชมชายฝั่งทะเล ดอนหอยหลอด วิถีชีวิตคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙