รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ตามถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

จากการที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการตามจุดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ นอกจากนี้ ยังได้ถือกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาที่มีค่ามาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙