พิธีปล่อยแถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในห้วงวันเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยแถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในห้วงวันเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามพันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครช่วยเหลืองานตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการให้บริการและอำนวยการความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดสมุทรสงครามในเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ส่งผลให้ในช่วงวันดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองวันสงกรานต์และวันครอบครัวตามประเพณีไทยหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุราขณะขับขี่ ขับรถย้อนศร การขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันภยันตราย การทะเลาะวิวาท และการยิงปืนขึ้นฟ้ารวมถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ หรือความไม่สงบในพื้นที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙