การประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

        ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ และปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงสัญจรปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดยมีพลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้งสามอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการ การอำนวยความสะดวกทางการจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มข้น และขอให้พื้นที่ให้ความสำคัญกับการตั้งด่านชุมชน เนื่องจากในช่วงนี้ประชาชนจะมีการเฉลิมฉลอง และดื่มสุรากันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุในขณะนี้ ซึ่งจะต้องสกัดกั้นหรือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถ เพื่อจะเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ขอให้เพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจมากขึ้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙