ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ

         ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน. พันเอกปิยะ เกียรอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พันตำรวจเอก พิษณุ พราหมณ์เทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ และคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบริเวณ

 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม เดินหน้าแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดตรวจตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงคราม ครอบคลุมทั้ง ๓ อำเภอ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหน้าที่ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ , บันทึกการตรวจเยี่ยม และรายงานผลการตรวจเยี่ยมแก่ผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งได้มีการเน้นย้ำคุมเข้ม ๗ มาตรการ ได้แก่ ๑.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องตามมาตรการ ๑ ร. ๒ ส. ๓ ข. ๔ ม. (๑๐ รสขม) ๒.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ๓.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ๔.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ๕.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ๖.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ ๗.มาตรการ ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙