โครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

            ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙