จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร

         ในวันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด, นายกิตติพงษ์ ทองเหลือง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร บนถนนสายพระราม ๒ ถนนสายรอง สมุทรสงคราม – บางแพ , อำเภออัมพวา ,บางยี่รงค์,บางคนที อำเภอบางคนที และตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย เรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

กิจกรรมประกอบด้วย การแจกน้ำดื่ม ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์เมาไม่ขัย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล พร้อมกับพูดคุยเน้นย้ำให้ พี่น้องประชาชน ใช้ความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะผู้ที่ต้องขับรถทางไกล หากมีอาการง่วงให้หยุดพัก ซึ่งในเขตอำเภอบางคนที นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที ได้มีการนำส้มโอมามอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ด้านนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมออกตรวจบูรณาการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ร้านขายของชำ , ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ทั้งสามอำเภอ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙