ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอ็กคอมธารา จำกัด แก้ไขปัญหาน้ำประปา

                  ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประชุมส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ผู้จัดการการไฟฟ้าสมุทรสงคราม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผลิตน้ำดิบ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายจิรศักดิ์ วนิชกิจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตบริษัทเอ็กคอมธารา จำกัด พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมประชุม

ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และบริษัทฯ เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและกำลังการผลิต เพื่อให้น้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้น้ำเจอปัญหาระบบน้ำไหลอ่อน และไม่ไหลในบางช่วงเวลา และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ และมีการทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม – ราชบุรี ระยะการทำสัญญา ๓๐ ปี ดำเนินการมาแล้ว ๑๘ ปี ผลิตน้ำประปา ขายให้กับ จังหวัดสมุทรสงคราม –ราชบุรี การลงทุนทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด การประปาเป็นผู้รับซื้อน้ำเพียงอย่างเดียวคิวละ ๒๖ บาท ประปาขายต่อให้ผู้บริโภคประชาชนทั่วไป คิวละ ๑๐ บาท ระยะทางการส่งน้ำจากบริษัทถึงจังหวัดสมุทรสงครามระยะทางกว่า 21 กิโลเมตร ท่อใช้งานมานานทำให้มีปัญหาท่อรั่ว ท่อระเบิดบ่อยครั้ง ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนี้เขตอำเภออัมพวา ประสบปัญหาน้ำไหลอ่อน ทางบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณ เขตอัมพวา-เชื่อมกับตำบลบ้านปรก ริมถนนสมุทรสงคราม – บางแพ โดยเช่าที่ดิน จำนวน ๑ ไร่เศษ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชุมชนอัมพวา และใกล้เคียงได้อีกระดับ พร้อมทั้งมีแผนที่จะเปลี่ยนท่อส่งน้ำบางจุดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้มีความคงทนเพื่อไม่ให้ผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙