จังหวัดสมุทรสงคราม มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสมุทรสงคราม"

                   ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสมุทรสงคราม" ให้กับนางสาววิไล ผะโรประการ อายุ ๕๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๐๘/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และจิตอาสาเราทำความด้วยหัวใจ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากกรณีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสาววิไล ผะโรประการ เก็บเงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท ได้ที่คิวรถตู้ บขส. สมุทรสงคราม และนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จนสามารถหาเจ้าของเงินดังกล่าวได้ 

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนางสาววิไลฯ พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสงครามด้านท่องเที่ยวอีกดัวย เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่ภายนอกทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจว่าสมุทรสงคราม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและผู้คนมีน้ำใจไมตรีที่ดีงาม ขอให้รักษาคุณงามความดีตลอดไป

ด้าน นางสาววิไล ผะโรประการ กล่าวว่า ตอนที่เจอธนบัตรที่รัดด้วยหนังยางที่ท่ารถนั้น ในความรู้สึกคิดว่าเราจะทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพราะพระองค์ท่าน ได้มีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั่วประเทศ และพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อปวงชนชาวไทย จึงอยากทำความดีถวายพระองค์ท่าน และจะทำความดีเช่นนี้ตลอดชีวิต และรู้สึกปลื้มใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนเห็นความดีของตนเองและได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสมุทรสงคราม"

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙