กิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ ๒

                      ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ ๒ หารายได้สนับสนุนอาหารเช้า-เย็น ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ในการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบหมู่ ครบทุกมื้อและถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดสมุทรสงครามและประเทศชาติต่อไปในอนาคต รายได้ในการจัดงานภายหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

 

กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้คนที่รักสุขภาพจากในจังหวัดสมุทรสงครามและต่างจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งกว่า ๒,๕๐๐ คน ระยะทางการวิ่งมี ๓ ประเภท ระยะทาง ๑๐.๓ กิโลเมตร ระยะทาง ๕.๔ กิโลเมตร และระยะทาง ๓.๓ กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่นอายุได้รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ ๑ - ๓ ทุกช่วงอายุ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙