การลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

              ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเมธ  ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมหน้าพระอุโบสถวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสคงราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙