โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ที่อาคารเอนกประสงค์อนุสรณ์สถานแฝดอินจัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานและสอดคล้องกับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

 

จากนั้น นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ระดมเจ้าหน้าที่จาก ๑๔ บริษัท ที่เป็นเจ้าของสายสื่อสาร และ อบต.ลาดใหญ่ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าที่ห้อยระโยงระยาง บริเวณแนวถนนเอกชัย ตั้งแต่สี่แยกเทศบาลเมืองสมุทรสงครามถึงวัดลาดเป้ง ระยะทาง ๘.๔ กิโลเมตร โดยใช้วิธีการรวบมัดติดกัน ส่วนสายสื่อสารที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะทำการรื้อออก เพื่อให้ปริมาณสายลดน้อยลงและจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙