งานสัมมนา “Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ -เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ประจำปี ๒๕๖๒

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ -เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมรับรางวัลจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการคัดแยกขยะครบ ๑๐๐% ทุกครัวเรือน โดยมีจังหวัดเข้ารับรางวัล ๔๒ จังหวัด ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ให้มีความต่อเนื่องอย่างจริงจัง

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙