พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

                 ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร พ่อค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

โดยประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายความเคารพและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๓๐ น. ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น เก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ และปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันปฎิบัติตนในการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙