โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                  ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมชม เป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทยขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่งอเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทกีฬามวยไทย ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสิน การเสวนามวยไทยสู่อนาคตยุค ๔.๐ การแข่งขันไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย การแสดงสาธิตการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการจำหน่ายสินค้าOTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ ซึ่งเป็นการชกชิงแชมป์เข็มขัด ๓ เส้น ได้แก่ การแข่งขันมวยไทยหญิงชิงแชมป์ ๑ คู่ และชิงแชมป์มวยไทยชาย ๒ คู่ นอกจากนี้ยังมีมวยคู่ประกอบรายการ อีก ๑๐ คู่ทั้งมวยไทยและมวยต่างชาติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙