โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

              ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ตามโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีนางสรินยา สิงห์ธวัช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า การบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ การบริจาคโลหิตเสมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยสมารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่วันนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องมาจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากและหลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิต เพื่อให้ได้รับปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙