กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

           ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวล ๐๙.๐๐ น. ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมีพลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๑๖ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

โดยประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งกล่าวนำปฎิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๓ ครั้ง จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับ นางสายหยุด สุรพันธ์ และนายรวินทการ รวินทาทิจการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง และปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ และกวาดลานวัด บริเวณวัดประดู่ พระอารามหลวง ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม

พร้อมกันนี้ พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ได้มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้กับนางตุ๋ย มณีนิล บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้กับนายนพภรณ์ เย็นใจ บ้านเลขที่ ๗๓/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙