พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ บริเวณท่าน้ำวัดเกตการาม

                ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาส วัดเกตการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด ๗ - ๙ เซนติเมตร ณ บริเวณท่าน้ำวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นักเรียนโรงเรียนวัดเกตการาม เข้าร่วมกิจกรรมพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำแม่กลองจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามที่มีลำคลองมากกว่า ๓๖๐ ลำคลอง ลำประโดงอีกนับพัน มีทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย การที่จังหวัดสมุทรสงครามจัดทำโครงการเพิ่มผลผลิตสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยการนำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาปล่อยจะเจริญเติบโตเป็นแหล่งอาหารที่สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวจนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๓ ล้านตัว และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การตกกุ้งที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ไม่น้อย โดยกุ้งที่ตกได้เป็นกุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมาจากการปล่อยพันธุ์กุ้งของหน่วยงานต่างๆ เช่น กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งตัวใหญ่มีรสชาติอร่อย ผู้คนนิยมรับประทานกันมากทำให้ราคาแพง

ปัจจุบันชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้หันมายึดอาชีพตกกุ้งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น คาดว่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ยังไม่รวมนักตกกุ้งที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นมือสมัครเล่นอีกนับร้อยคน ที่มานั่งตามริมฝั่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงตลาดน้ำอัมพวา ขณะที่บางคนลอยเรือตกกุ้งตามชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙