พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

                  ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โดยประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี จากนั้น ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีล ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตภาวนาถวายเป็น พระราชกุศลฯ ประธานฝ่ายฆราวาส กราบพระพุทธรูป และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙